Współcześnie prowadzenie firmą znacznie częściej wymaga od właściciela powierzenia niektórych zadań innym podmiotom. Dotyczy to zarówno z kwestiami codziennymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Raporty roczne budzą strach dla wielu przedsiębiorstw. Prócz tego nie każda placówka posiada w takim stopniu wykwalifikowanych członków zespołu doradczego, by profesjonalnie taki raport poddać analizie. Dlatego też znacznie częściej firmy zdają się na pomoc agencji reklamowych w tej kwestii. Dobre agencje reklamowe nie tylko traktują każdego zleceniodawcę w sposób indywidualny, ale również każdy projekt tworzą od podstaw. Nie inaczej dzieje się w przypadku sprawozdań rocznych z działalności określonej firmy – zleceniodawcy. Raporty są zazwyczaj konstruowane od podstaw, bez gotowych szablonów, z wzięciem pod uwagę specyfiki konkretnego podmiotu. Profesjonalna agencja reklamowa ma na względzie również cel prokurowania takiego raportu, jego zastosowanie w praktyce. W procesie powoływania do istnienia raportu rocznego bardzo istotne są także częste spotkania konsultacyjne z przedstawicielami danej firmy. Indywidualnie zaprojektowany raport prezentuje treści zarówno procentowe jak i inne w atrakcyjny, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie badania otoczenia rynkowego są przy tym przygotowywane przez ekspertów z dziedziny marketingu. http://nohau.pl/. Można więc konstruktywnie wykorzystać je w dalszych posunięciach przedsiębiorstwa, tak w wymiarze finansowym, jak i strategii ogólnych.