Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie dotknęły miasto w niedawnych okresach sprawiają, że miasto naprawdę pnie się do przodu.

Pomocne zmiany w mieście.
Co godnego pochwały wypracowano w ciągu ostatniego czasu? Wielość zmian i inwestycji jest ogromna. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie dotacje Unii Europejskiej, z których miasto niemało korzysta. Szybkie akcje w obszarze pozyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o nowe węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, i ciekawe miejsca dla ludności.

Liczne innowacje są niewidoczne dla zwykłego Krakusa. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją. Zazwyczaj ignorujemy nie związane z nami historie. Typowemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie zbyt mało się wykonuje. Tymczasem miasto rozrasta się z każdym rokiem. Zmiany w obszarze zarządzania śmieciami, budowie i modernizacji siatki wodociągowej, stawianie filtrów akustycznych to tylko część zmian, które pozwalają nam lepiej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również pod kątem możliwości konferencyjnych. Potencjał miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. takie miejsca inspirują gości z innych miast do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych działania nie obejmują jedynie samego centrum miasta, ale również są połączone z pełnym województwem małopolskim. Przeto zamiast pomstować lecz zauważyć innowacje w jakie obrodził Kraków. Majchrowski . Następne miesiące – o ile będzie możliwość utrzymania szybkości rozwoju – pozwolą miastu zostać prawdziwą metropolia.